Fisker, sjø, kilenot

Kilenotfisker. Foto: Kristian Børje Rian

Velg ID-porten i neste steg.

Hjelp

sjolaksefiske@statsforvalteren.no


Bare Statsforvalteren kan registrere fiske for andre.


Fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen kan du fiske uten grunneiers tillatelse. Et unntak fra fritt fiske er fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye. Ved fiske i sjøen med faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye gjelder egne regler. Du som fisker, må registrere deg for fiske i den digitale løsningen Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Fiske med faststående redskap er knyttet til grunneierretten, og registreringsplikten gjelder både fiske på egen grunn og fiske etter avtale med grunneier.

Det er ikke mulig å logge inn og registrere fiske for en annen person. Ta kontakt med Statsforvalteren i ditt fylke hvis du trenger hjelp når du skal registrere ditt fiske. Ta kontakt dersom du har logget inn og ikke skal fiske, slik at vi kan slette deg fra registreret.

Statsforvalteren har ansvaret for registeret i sitt fylke. Miljødirektoratet har overordnet ansvar for systemet. Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter registeret til datainnsamling og utarbeiding av offisiell statistikk. Statens naturoppsyn (SNO) bruker registeret til å kontrollere fisket.

Innlogging i Lakseregisteret - sjølaksefiske skjer via ID-porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett. Løsningen blir driftet av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Her finner du informasjonen Digdir har lagt ut om ID-porten og her er informasjon om ID-Porten | Hjelpesider for fellesløsninger (difi.no).